Nummering beheer

Met een gerust hard simpel een aantal assettags bestellen.

Lang niet alle organisaties blijken even goed in het bijhouden van de reeds bestelde assettag nummers. Hier kunnen tal van redenen voor zijn, denk aan de collega die hier verantwoordelijk voor was, maar inmiddels is vertrokken, een gebrek aan communicatie tussen verschillende afdelingen of gewoon weg omdat de IT-apparatuur bij verschillende leveranciers besteld wordt die de assettags plaatsen maar nbiet van elkaar weten welke nummers al wel en welke nog niet gebruikt zijn. Zomaar een paar voorbeelden waar wij regelmatig mee te maken krijgen.

Dat kan dus veel beter, laat ons de nummering voor u bijhouden en voorkomen dat er dubbele nummers in de database terecht komen.

Hoe gaan we het "samen" aanpakken?

Allereerst zijn logica en duidelijke heldere afspraken noodzakelijk om dit voor u te kunnen verzorgen. Daarvoor moeten er keuzes gemaakt worden om regels op te stellen waaruit de nummers bepaald kunnen worden. Soms is dit relatief eenvoudig door enkel een oplopend nummer bij te houden en te kijken naar het laatst geproduceerde asset nummer. In andere gevallen zijn er meer variabelen zoals jaartal of leveranciers code die meegenomen moet worden in de nummer van de assettags.

Wanneer dit alles duidelijk is voor ons en voor u moeten we bepalen wie deze assettags kunnen opvragen en waar de bestelling aan moet voldoen om de nummers te kunnen bepalen. 

Over het maken maken en bepalen van een nummering vind u op de pagina nummering bepalen onze adviezen.